המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

דף כותנה- הנחיות לקראת שילוך וקטיף