המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מכתב למגדלים בעניין מעורבות חברתית