המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הנחיות לסיום העונה ולשילוך עונת 2016