המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הצהרה ראשונה_2016

קובץ מצורף: