המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

דפכותנה 1 - הנחיות לזריעה, 2.3.16