המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מצגת BCI למגדלים

יוזמה לכותנה משופרת

קובץ מצורף: