המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

יורם מלמד-מזיקי עונת הזריעה

קובץ מצורף: