המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

יגאל פלש-דפכותנה 1, זריעה וזנים

קובץ מצורף: