המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

גדי פורר - פרוטוקול זחל ורוד

קובץ מצורף: