המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

גדי פורר - הדברה משולבת בכותנה

קובץ מצורף: