המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

כותנתון - דו"ח מטה הדברה 20.6.07

קובץ מצורף: