המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

תמונות של ביצי זחל ורוד

קובץ מצורף: