המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

אמנון ליסאי - השפעת מהירות הקטיף על פחת הכותן בשדה

קובץ מצורף: