המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ידיעון ספטמבר 2007

קובץ מצורף: