המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ניסוי הזנת פרות בזרעי אקלפי לעומת זרעי אקלה

קובץ מצורף: