המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הנחיות לטיפול בערמות אחרי הקטיף

קובץ מצורף: