המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

כותנתון דו"ח מטה הדברה 25.6.08

קובץ מצורף: