המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

עופר גורן - דפכותנה 1 - 2009 - הנחיות לזריעה

קובץ מצורף: