המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

כותנתון - דו"ח מטה הדברה 17.6.09

קובץ מצורף: