המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

כותנתון - דו"ח מטה הדברה מה-29.7.09

קובץ מצורף: