המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ריכוז פעולות חיוניות בניהול גידול כותנה