המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

נהלי שילוך

קובץ מצורף: