המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

רעילות תכשירי הדברה והמתנה ורעילות לאויבים טבעיים