המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מזיקים- זחל ורוד ופרומונים