המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מזיקים וחלפת, סיפי פעולה, תכשירים ומינונים