המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מידע- עשבים רעים והדברתם