המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

עשבים רעים והד'ברתם

קובץ מצורף: