המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הנחיות לטיפול בכלים חקלאיים בעת הקטיף ואחריו בשדות נגועים בכנימה קמחית מנוקדת

(מעובד מתוך מסמך שהופץ למגדלי הכותנה באוסטרליה)

 • כל הכלים שעוברים בשדה נגוע נחשבים לגורמי סיכון.
 • את הכלים יש לנקות מכל האדמה והחומר הצמחי שנאסף עליהם בזמן העבודה.
 • לאחר הניקוי, יש לרסס את הכלים במים עם המשטח שטח 90  0.1-0.2%  או עם המשטח טריטון X100 0.05%-0.025%. הריסוס עד נגירה.
 • הכנימות נוטות לנוע אל סדקים ואל אזורים גבוהים של הכלים, לכן יש להקפיד שכל השטח יהיה מכוסה בתרסיס.
 • יש להמתין עד ייבוש הכלים המרוססים ואין לשטוף את הכלי אחרי הייבוש.
 • את החלקים הפנימיים של הכלי יש לנקות מכל לכלוך. ניתן להעזר בתרסיסים ביתיים להרחקת חרקים.
 • רצוי לקטוף קודם את השדות הנקיים ורק אז לעבור לשדות נגועים בקמחית המנוקדת.
 • משנה זהירות יש לנקוט במעבר בין משקים נגועים למשקים שאינם נגועים במזיק. המגדלים צריכים להקפיד על העיקרון של "נכנס נקי יוצא נקי" במעבר בין משקים.
 • את הגליליות יש להשאיר לפחות 24 שעות בין הקטיף להעברה למנפטה, כדי שיפחת מספר הכנימות שישארו עליהן.
 • רצוי שגם המובילים ינקו את משטח ההובלה אחרי העברה של גליליות משדה נגוע.
 • חשוב לעבד מהר את השדה הנגוע. כל צמח כותנה או עשב שנשארים בשדה יכולים להוות לכנימות פונדקאים לחורף. יש לסלק במהירות גם את הגדמים של הצמחים שנשארים לאחר הכיסוח. חובת חריש!

 

ככל שנקפיד על הכללים נוכל להאט את התפשטות המזיק בארץ!