המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מועצת הכותנה אבלה עם מותו של אמנון ליסאי ז"ל

קובץ מצורף: