המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

קול קורא להצעות מחקר בכותנה

5 לדצמבר 2022

 

קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2022

לחקלאים, חוקרים ומדריכים.

הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי כותנה לשנת 2022, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי המו"פ של הענף.

את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת כולל דף שער מאוחד כמפורט בנספח  הנלווה לקול הקורא, ועל פי הנוהל להגשת הצעות המחקר.

לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף, בנוסף לדפי שער מעודכנים, סיכום עדכני של עיקרי התוצאות והממצאים עד עתה.

 

את הצעות המחקר הכוללות את דף השער המאוחד יש לשלוח בדוא"ל !!! להילה מלכה Hilam@moag.gov.il והעתק לח"מ ofergor@shaham.moag.gov.il עד יום שלישי 1.2.2022 בשעה 12:00 בצהרים.

 

מצ"ב:

  1. יעדי ענף הכותנה ויעדי המו"פ לשנת 2022.
  2. נוהל הגשת הצעות מחקר להנהלת ענף הכותנה.
  3. דף שער מאוחד להצעות מחקרים בגידולי שדה.

 

 

ענף הכותנה מודה לכם על נכונותכם לתרום למו"פ הכותנה ומאחל לכם הצלחה בכתיבת תוכניות המו"פ.

 

בברכה,

עופר גורן        

מנהל מו"פ כותנה