המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מכירה מוקדמת

למגדלי הכותנה שלום,
 
לאור עליית המחירים החלטנו לפנות לידידנו אוסטה להעלות את מחיר המכירות המוקדמות לעונת 2022.
לשמחתנו, לאחר מו"מ ארוך, הגענו להסכמה כי הכמות תישאר 2,000 טון והמחיר למועצה יועלה ל- 220 סנט/ליברה. המשמעות למגדלים היא כ-213 סנט/ליברה.
לאור נתון זה, החלטנו להאריך את מתן התשובות לאלו המעוניינים ל- 15 בדצמבר.
 
בהתאם לסך הבקשות נחליט כיצד להקצות את הכמויות.
 
מצורף מסמך נוהל המכירה המוקדמת.
 
 
בברכה,
 
יזהר לנדאו – מנכ"ל