המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מכתב בנושא הליותיס ובלבול שני

קובץ מצורף: