המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מכתב בנושא יישום פרומונים והדברת כנימות עלה