המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

צבירה שבועית של ימי מעלה הדרושים להתפתחות ההלקטית הורודה לפי אזורים שונים בארץ