המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

צבירת ימי מעלה להתחלת גיחות של הלקטית ורודה