המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

נוהל הגשת הצעות מחקר להנהלת ענף כותנה