המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2020

קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2020

לחקלאים, חוקרים ומדריכים.

הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי כותנה לשנת 2020, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי המו"פ של הענף.

את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא, ועל פי הנוהל להגשת הצעות המחקר.

לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף, בנוסף לדפי שער מעודכנים, סיכום עדכני של עיקרי התוצאות והממצאים עד עתה.

 

את הצעות המחקר הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים יש לשלוח בדוא"ל !!! להילה מלכה Hilam@moag.gov.il והעתק לח"מ ofergor@shaham.moag.gov.il עד יום ראשון 9.2.2020 בשעה 12:00 בצהרים.

 

מצ"ב:

  1. יעדי ענף הכותנה ויעדי המו"פ לשנת 2020.
  2. נוהל הגשת הצעות מחקר להנהלת ענף הכותנה.
  3. דפי שער בנוסח מדען ראשי 1, 2.
  4. פורמט הנספח לדפי השער.

 

הנהלת ענף הכותנה מעודדת חוקרים להגיש תכניות מחקר רחבות וארוכות טווח*
שיעסקו בנושאים בעלי חשיבות לענף.

* תינתן עדיפות בתקצוב מתקציב מו"פ הענף לחוקרים אשר יקבלו מימון חיצוני לתוכניות המחקר שיגישו.

 

ענף הכותנה מודה לכם על נכונותכם לתרום למו"פ הכותנה ומאחל לכם הצלחה בכתיבת תוכניות המו"פ.

 

בברכה,

עופר גורן        

מנהל מו"פ כותנה