המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

נוהל מכירות מוקדמות וטופס הצעה למכירה מוקדמת עונת 2020