המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

שנה טובה

קובץ מצורף: