המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

סיום עבודת עפר זינגר במועצת הכותנה

למגדלים שלום,

 

 

הנדון: סיום עבודת עפר זינגר במועצת הכותנה

 

עפר זינגר ביקש לסיים את עבודתו במועצת הכותנה ולפנות לאתגרים חדשים.

 

עפר עבד במועצה כמנהל פעילות הסחר בחומרי הדברה וקידם את הפעילות בהצלחה רבה, לשביעות רצון המגדלים ולשביעות רצוננו.

 

עפר ימשיך בעבודתו עד למציאת מחליף והכנסתו לעבודה בצורה מסודרת.

 

בכוונתנו להמשיך לחזק ולפתח את פעילות הסחר בחומרי הדברה.

 

אנו מודים לעפר על עבודתו במועצה ומאחלים לו הצלחה.

 

 

 

                                                                                                    בברכה,

                                                                                                  אורי גלעד

                                                                                                    מנכ"ל

 

 

מצ"ב מודעת דרושים