המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מזל טוב לניצן להולדת הבת!

מועצת הכותנה שולחת צרור ברכות לניצן ומשפחתה לרגל הולדת הבת.

מזל טוב, בריאות, נחת ושמחה.