המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

נהלים לגידול כותנה

חוברת נהלים לגידול כותנה

 • פתיחה לפרוטוקול
 • מערך עיבודים כללי
 • נהלי זריעה והצצה
 • נוהל ערוגות בכרב שחור
 • עשבים רעים והדברתם
 • מידע- עשבים רעים והדברתם
 • דישון ובקרתו
 • השקייה ובקרתה
 • מזיקים וחרקים מועילים
 • מזיקים וחלפת, סיפי פעולה, תכשירים ומינונים
 • מזיקים עיקריים ומשניים והדברתם