המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הודעות

 • 08 ספט'

  דף למגדלים בנושא זחל ורוד

  אנו עדים להתעצמות הנגיעות בזחל ורוד בשדות רבים באזורים שונים בארץ. התעצמות המזיק מחייבת אותנו לנקוט בכל האמצעים כדי לצמצם את אוכלוסיות המזיק שתכנסנה לתרדמה ותופענה בעונה הקרובה.

 • 13 מרץ

  הצהרה ראשונה_2016

  טופס הצהרה ראשונה

 • 15 נוב'

  מצגת BCI למגדלים

  מדוע להצטרף ליוזמה לכותנה משופרת?

 • 10 ספט'

  מעקב אחר גליליות

  למגדלי הכותנה ומפעילי הקטפות שלום