המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הדרכה

סיכום עונת ההדברה 2006

סיכום עונת ההדברה 2006

 

אגף ההדברה והייצור, המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ

 

עונת ההדברה 2006 אופיינה בעיקר באוכלוסיות זחל ורוד גבוהות יותר מהשנים האחרונות. כמו-כן היו בשנה זו יותר כנימות עלה. הליותיס, ציקדות וחלפת היו ברמה בינונית. בו-זמנית היו פחות כע"ט וזיפית ומעט פרודניה, אקריות, רכנפים ופשפשי כותנה.

 

מוצצים