המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

בחינת שילוב ממשק השקייה וטיפולים כימיים להפחתת נזקי מקרופומינה בכותנת פימה - דר און רבינוביץ