המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

שימוש בכלים של חישה מרחוק לדיוק השקייה בכותנה ולהערכת ביומסה - דר אסף חן