המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

התמודדות עם עשבים קשיי הדברה בכותנה - פרופ ברוך רובין