המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הדברת עשבים בכימיגציה בכותנה - אריה בוסק