המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מבחן זני כותנה ארצי - עופר גורן