המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מועצת הכותנה משתתפת בצער משפחת פישלר

קובץ מצורף: