המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

קול קורא להגשת המלצות לפרסים ולמלגות מקרן סם המבורג מופיע בהודעות